Μαρ
24

Plesk Control Panel 10.3

Οδηγοί Χρήσης για Plesk 10.3

Οδηγοί χρήσης για το Plesk10                        

Τύπος αρχείου      
Τι νέο υπάρχει στο Plesk10 PDF
Οδηγός εξοικείωσης με το Plesk10 PDF
Οδηγός χρήστη του Plesk10 PDF

 

Εκπαιδευτικoί Οδηγοί Video για το Plesk 10

Για τελικούς πελάτες

Αλλαγή κωδικού εισόδου στο Plesk

Αλλαγή κωδικού σε συνδρομή φιλοξενίας (Hosting Subscription)

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας

Διαχείριση Αρχείων

Διαχείριση Λογαριασμών FTP

Προσθήκη Websites (Domains)

Προσθήκη Subdomains

Προσθήκη Ανακατευθύνσεων προς άλλο Website

Διαχείριση Λογαριασμών e-Mail

Aνακατευθύνσεις e-Mail (Forwarders)

Aυτόματες απαντήσεις e-Mail (Auto-Replies)

 

Στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας Parallels, θα βρείτε περισσότερους Οδηγούς Χρήσης για το Plesk 10

Plesk Control Panel 9.5

Οδηγοί Χρήσης για Plesk 9.5 

Οδηγοί για Xρήστες                

Linux                         
Oδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Plesk          PDF
Oδηγός Διαχειριστή PDF
Oδηγός Πελάτη PDF
Oδηγός Domain PDF
Oδηγός Χρήστη E-mail PDF

 

Οδηγοί Χρήσης Τελικού Χρήστη Plesk Domain: 

Eνεργοποίηση Anonymous FTP 

Δημιουργία αυτόματης απάντησης σε e-mail

Δημιουργία Backup και επαναφορά αρχείων από backup           

Προσαρμογή του control panel σας

Διαχείριση Crontab

Δημιουργία domain alias

Είσοδος στο control panel σαν χρήστης domain

Δημιουργία e-mail alias

Δημιουργία catchall λογ/σμου email

Δημιουργία ανακατεύθυνσης mail

Χρησιμοποιώντας τον File Manager

Αλλαγή στοιχείων εισόδου στο FTP

Εξοικείωση με το control panel

Δημιουργία mailing list

Είσοδος στο control panel σαν χρήστης e-mail

Δημιουργία MySQL database

Προστασία φακέλου με κωδικό

Διαχείριση βάσης δεδομένων με το phpmyadmin

Δημιουργία λογ/σμού POP e-mail

Χρήση του Spam Φίλτρου και της anti-virus προστασίας

Δημιουργία Πιστοποιητικού SSL

Έλεγχος στατιστικών web site

Δημιουργία subdomain

Χρήση του webmail

Δημιουργία web user σε domain

 

 

Συνεργάτες

©2012 DataLogic A.E. /Συστήματα Πληροφορικής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο που παρέχεται απο τον Ιστότοπο ανήκει αποκλειστικά στη DataLogic.Ολες οι φωτογραφίες,το περιεχόμενο και το υλικό (C) στους αυθεντικούς συγγραφείς.