Μαρ
04

Η παρουσίαση του έργου είναι δημοσιευμένη στο link που ακολουθεί:

http://prezi.com/roc5uadedsf1/

η Παρουσίαση αναπτύσσεται με ένα καινοτομικό εργαλείο, το prezi. αξίζει να το δείτε..


η περίληψη του έργου βρίσκεται πιο κάτω:Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός πιλοτικού έργου διαχείρισης διεργασιών μιας εταιρείας συστημάτων πληροφορικής, της DataLogic. Το έργο αναπτύσσεται βάσει του πλαισίου 7FE, το οποίο συμπληρώνεται με τη χρήση του εργαλείου ARIS για τη δημιουργία μοντέλων και όψεων του έργου. Το εργαλείο αυτό συνοδεύεται από το ομώνυμο πλαίσιο. Το πλαίσιο ARIS παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούνται και να οργανώνονται μοντέλα σε διάφορες όψεις, απαραίτητες για τον οργανισμό, ενώ το πλαίσιο 7FE παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνει το έργο σε φάσεις, να καθορίζει τα παραδοτέα και τις αναφορές κάθε φάσεις, να οδηγεί το έργο σε μια καθορισμένη κατεύθυνση και να υπενθυμίζει τα σημεία προσοχής. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που δεν επιβάλλει τρόπους υλοποίησης αλλά περισσότερο δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο. Είναι ένας ευέλικτος πρακτικός οδηγός. Στην εργασία προτείνεται η αλληλοσυμπλήρωση των δυο πλαισίων για την εκμετάλλευση των δυνατών σημείων και τη κάλυψη των αδυναμιών.
Το έργο καθοδηγείται από επιχειρηματικά θέματα και προβληματικές περιοχές που ανάγκασαν την διοίκηση να αναζητήσει τρόπους αναθεώρησης των διαδικασιών της. Το έργο κατηγοριοποιείται βάσει παραμέτρων όπως η αιτία της εκκίνησης, το εύρος του, η ωριμότητα του οργανισμού και βασικές επιλογές μοντελοποίησης προσδιορίζοντας τη ταυτότητά του. Ακολούθως διακρίνεται η στρατηγική της εταιρείας με την οποία προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί το έργο υπό ανάπτυξη. Αναπτύσσεται η balanced Scorecard (BSC) και τοποθετούνται στρατηγικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης για την παρακολούθηση της στρατηγικής της εταιρείας και το βαθμό ευθυγράμμισης του έργου με αυτή. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι σημαντικότερες διεργασίες βάσει των στρατηγικών στόχων, και αναλύεται η υπάρχουσα(AS-IS) κατάστασή της σε διάφορες όψεις με τη βοήθεια του ARIS. Από την ανάλυση προσδιορίζονται τα αδύναμα σημεία της και επανασχεδιάζεται η προσδοκώμενη (ΤΟ-ΒΕ) διεργασία επιλύοντας πολλά από τα προβλήματα. Οι λύσεις που προτείνονται είναι συμβατές με την δυνατότητα της εταιρείας να τις υλοποιήσει και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στο μέγεθός της. Τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι επιλεγμένα για τις ανάγκες του έργου και τα κρίσιμα μοντέλα συνοδεύονται με έγγραφες αναφορές που δικαιολογούν το σχεδιασμό τους. Η ευελιξία του πλαισίου και η συνεπεία στην οργάνωση των πληροφοριών διακρίνονται μέσα από την εργασία.

Συνεργάτες

©2012 DataLogic A.E. /Συστήματα Πληροφορικής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο που παρέχεται απο τον Ιστότοπο ανήκει αποκλειστικά στη DataLogic.Ολες οι φωτογραφίες,το περιεχόμενο και το υλικό (C) στους αυθεντικούς συγγραφείς.